mleurdvb5r_____WCLOUD

Kvalifikační studia zahájena

07.10.2019  |  Mgr. Jiří Holý

Více než tři sta studentů zahájilo v prvních týdnech školního roku 2019/2020 nové ročníky kvalifikačních studií zajišťovaných Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK).  

Pro pedagogické pracovníky v rámci jejich dalšího vzdělávání (DVPP) VISK realizuje široké spektrum akreditovaných kvalifikačních studií dle zákona  č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících, a vyhlášky  č. 317/2005 Sb.,  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

V tomto školním roce se jedná o Studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky pro učitele, Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga, Studium pedagogiky pro  vychovatele a Studium pedagogiky pro pedagogy volného času. Probíhá také Doplňující didaktické studium anglického jazyka a druhým rokem pokračuje dvouleté Studium k výkonu specializovaných studií /prevence sociálně patologických jevů/.

V oblasti dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách (DVSS) byl zahájen akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., a v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (DVVS) pak Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC  dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Rychlé odkazy