Sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení ve Středočeském kraji - IKAP

27.06.2019

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje tři metodické setkání. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

I. Metodické setkání
Dne 14. 11. 2018 proběhlo v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje na Středním odborném učilišti a Praktické škole Kladno – Vrapice I. Metodické setkání zaměřené na sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení ve Středočeském kraji. Setkání se zúčastnilo 14 účastníků, kteří získali bližší informace v oblasti poskytování celoživotního učení na školách. Nakonec proběhla výměna dobré praxe škol, kdy své zkušenosti s celoživotním učením na školách předali zástupci ze tří škol.

II. Metodické setkání
Dne 27. 3. 2019 proběhlo v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Nymburku II. Metodické setkání zaměřené na sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení ve Středočeském kraji. Na setkání bylo přítomno 12 účastníků, kteří získali bližší informace v oblasti poskytování celoživotního učení na školách. Nakonec proběhla výměna dobré praxe škol, kdy své zkušenosti s celoživotním učením na školách předali zástupci ze čtyř škol.

III. Metodické setkání
Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádal v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu dne 29. 5. 2019 III. Metodické setkání – Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi. Setkání se konalo ve spolupráci s Akademií řemesel Praha – Střední školou technickou, na jejíž půdě se i konalo. V průběhu setkání bylo 16 účastníků seznámeno s průběhem a přípravou zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace. Dále se účastníci seznámili s okolnostmi týkajícími se vzdělávání dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a také navštívili přímo průběh zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace Elektrikář – Silnoproud, které Akademie řemesel v ten den jako autorizovaná osoba pořádala.

Bc. Martin Borský