Současné pojetí celoživotního učení na školách.

02.12.2019

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského pracovní setkání s názvem Současné pojetí celoživotního učení na školách. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

Současné pojetí celoživotního učení na školách.

V druhé půlce listopadu, konkrétně 20. - 21. 11. 2019, proběhlo v rámci klíčové aktivity Podpora škol jako center celoživotního učení projektu IKAP Pracovní setkání s názvem Současné pojetí celoživotního učení na školáchAkce se konala v Hotelu Lions v Nesuchyni u Rakovníka a zúčastnilo se jí celkem 32 účastníků ze středních škol ve Středočeském kraji. Obsahem setkání byly mimo jiné především andragogika, vzdělávání seniorů a příspěvek zástupkyně Úřadu práce o rekvalifikacích. Dále se zástupci škol dozvěděli, jakým způsobem prezentovat v souvislosti s celoživotním učením školu veřejnosti. 

Mgr. Martin Borský