Přehled alb

09.05.2023

Zahájení výstavy fotografií Jiřího Jirouška v Pešti

Fotografie z vernisáže výstavy

14.06.2020

KA8 – Kariérové poradenství

IKAP Středočeského kraje

16.12.2019

KA2 – Motivační akce pro žáky s učiteli na podporu ICT a technického vzdělávání - iQLANDIA 2019

02.12.2019

Současné pojetí celoživotního učení na školách.

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského pracovní setkání s názvem Současné pojetí celoživotního učení na školách. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

02.12.2019

Motivační akce pro žáky s učiteli na podporu čtenářské gramotnosti - LiStOVáNí 2019

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského několik představení LiStOVáNí. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

27.06.2019

Odborné konzultace - IKAP

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje uspořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje odborné konzultací. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

27.06.2019

Sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení ve Středočeském kraji - IKAP

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje tři metodické setkání. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

27.06.2019

Kariérové poradenství - workshopy IKAP

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje čtyři workshopy. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.

27.06.2019

Kariérové poradenství - pracovní setkání IKAP

17.06.2019

Workshopy ANIMACE/FILM - IKAP

V rámci Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje pořádal Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Aeroškolou workshopy na téma ANIMACE/FILM. Podrobnější informace naleznete pod fotoalbem.