IKAP II

Termín realizace projektu
01. 07. 2020 - 30. 06. 2023

Projekt IKAP II - Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK) je partnerem tohoto projektu a zapojil se do těchto klíčových aktivit:

  • KA 2 – Rozvoj gramotnosti - čtenářská, cizojazyčná, digitální
  • KA 3 – Vzdělávání pro trh práce - rozvoj polytechnického vzdělávání, rozvoj podnikavosti a kreativity pedagogů, popora a profesní rozvoj kariérového poradce

 

Výstupy z projektu

KA2 - Rozvoj cizojazyčné gramotnosti

Rychlé odkazy