Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole

Praktický seminář zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy…

Nelze se již přihlásit

Praktický seminář zaměřený na problematiku hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí předškolního věku. Objasněny budou základní pojmy související s touto obastí (ADHD – LMD), pozornost bude věnována příčinám vzniku, vlivu sociálních potřeb na aktivitu dětí, práci s modelem Pesso terapie a spolupráci s rodiči těchto dětí. Součástí semináře budou i praktické ukázky a nácvik uspokojování sociálních potřeb na tělové úrovni – práce s tělem u hyperaktivních, hypoaktivních a agresivních dětí.
Obsah - témata:
- pojmy agresivita a agrese
- příčiny zvýšeného výskytu agresivity u dětí, typické projevy chování těchto dětí, možnosti řešení
- vymezení pojmů hyperaktivita a hypoaktivita
- sociální potřeby dětí a vliv jejich neuspokojení v souvislosti se zvýšenou hyperaktivitou či hypoaktivitou (model Pesso – Boyden teorie)
- potřeba místa, podpory, péče, bezpečí, limitu
- charakteristiky rodičovských výchovných stylů v souvislosti se sociálními potřebami dětí
- hyperprotektivní výchova, nesouhlasná výchova, manipulativní výchova, bezhraniční výchova
- komunikace s rodičem agresivního dítěte

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům MŠ

Délka

8 hod.

Poznámka:

Seminář ZDARMA - dotovaný Středočeským krajem, tedy určený pouze pro účastníky ze škol Středočeského kraje. Děkujeme za pochopení.

Kód15-53-G71
LektorPaedDr. Zdeněk Martínek
Cena0 Kč
Termín konání 25.11.2019 09:00 - 16:00
Místo konání Praha 1 - Nové Město, Pštrossova 202/15

Rychlé odkazy