Pracovněprávní vztahy v úřadech územních samosprávných celků

Pracovněprávní vztahy v úřadech územních samosprávných celků

Vzdělávací kurz je zaměřen na prohloubení a aktualizaci znalostí o aktuální úpravě pracovněprávních vztahů úředníků obecních a krajských samospráv.…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz je zaměřen na prohloubení a aktualizaci znalostí o aktuální úpravě pracovněprávních vztahů úředníků obecních a krajských samospráv. Důraz je kladen na aplikaci vybraných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a na míru použití nového občanského zákoníku na pracovní právo a jejich vazbu.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Pracovněprávní vztahy úředníků ÚSC dle zákoníku práce
- Aktuální legislativní stav a poslední novely zákoníku práce, e-neschopenky, zrušení tzv. karenční doby u náhrady mzdy v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti chystané změny od roku 2020.
- Hlavní zásady pracovního práva a jejich použití v právní praxi.
- Vznik pracovního poměru - smlouvy a dohody, zvyšování práv nad rámec zákoníku práce, pracovní doba a práce přesčas, zástupy za nepřítomné zaměstnance, rozvazování pracovního poměru, formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele.
- Poskytování dovolené, počítání času a lhůt, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, náhrada mzdy za dovolenou, promlčení a zánik práva podle NOZ v zákoníku práce.
- Zajištění plnění povinností zaměstnance (ručení, bezdůvodné obohacení aj.).
- Ochrana osobních údajů v personální agendě.
- Plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, srážky z platu.

II. Pracovněprávní vztahy úředníků ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.
- Účastníci pracovněprávních vztahů, problémy a jejich řešení v zákoně o úřednících.
- Postup při realizaci výběrového řízení a při vypsání veřejné výzvy, postup výběrové komise.
- Doba trvání pracovního poměru, možnost uzavření pracovního poměru na dobu určitou.
- Důvody převedení úředníka na jinou práci, ukončení pracovního poměru, odstupné.
- Jmenování do funkce vedoucího úředníka a jeho odvolání z funkce.

III. Diskuse, řešení modelových situací a příkladů z praxe

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-93/2011

Kód08-02-A71
LektorMgr. Jan Kubala
Cena1 100 Kč
Termín konání 29.11.2019 09:00 - 15:00
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy