Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi

Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi

Vzdělávací kurz je zaměřen na otázky týkající se rušení údaje o místu trvalého pobytu včetně aktuální judikatury s důrazem na praktické využití v…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz je zaměřen na otázky týkající se rušení údaje o místu trvalého pobytu včetně aktuální judikatury s důrazem na praktické využití v každodenní činnosti pracovníků ohlašoven, nejčastěji řešené problémy a průběh správního řízení.
Slouží také jako úvodní seminář k navazujícímu kurzu Rušení trvalého pobytu v praktických příkladech krok za krokem zaměřenému na řešení konkrétních příkladů z praxe.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Správní řízení na úseku evidence obyvatel - zrušení trvalého pobytu podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění:
- podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu - zahájení správního řízení, procesní postupy, dokumentace,
- dokazování zániku užívacího práva a neužívání objektu občanem, průběh důkazního řízení, ústní jednání, listinné důkazy, předvolání svědka, ohledání na místě,
- vydání rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu a jeho náležitosti, správná formulace odůvodnění, rozhodnutí ve společném řízení,
- průběh odvolacího řízení.
II. Praktické příklady, řešení nejčastějších problémů, diskuse.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-143/2015
KAPACITA KURZ JE NAPLNĚNA. Můžete se přihlašovat pouze jako náhradník.
Děkujeme za pochopení.

Kód03-04-M71
LektorBc. Karolína Kofroňová
Cena985 Kč
Termín konání 10.03.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Mělník, Na Polabí 2854

Rychlé odkazy