Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC

Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, jehož cílem je podat informaci o aktuální právní úpravě v oblasti problematiky…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, jehož cílem je podat informaci o aktuální právní úpravě v oblasti problematiky pohledávek v návaznosti na praktické otázky právní aplikace, jakož i konkrétních podání.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní úprava pohledávek - komplexní přehled právních předpisů a základních institutů, základní pojmy, strany vztahů z pohledávek, potřebné instituce.
II. Hmotné právo v oblasti pohledávek upravené občanským zákoníkem - definice pohledávek, příslušenství pohledávky, promlčení, zajištění a utvrzení pohledávek.
III. Proces vymáhání pohledávek - procesní předpisy související s problematikou vymáhání pohledávek, občanský soudní řád, exekuční řád, insolvenční zákon, vzory podání v nalézacím a vykonávacím řízení.
IV. Finanční efektivita vymáhání pohledávek - odhad celkových nákladů na vymáhání pohledávek, soudní poplatky, náklady za právní zastoupení apod., zákon o soudních poplatcích a advokátní tarif.
V. Možnosti a právní úprava řízení rozhodčího a postoupení pohledávek - řešení vymáhání pohledávek cestou jejího postoupení na třetí osobu, smlouva o postoupení pohledávky, možnosti vyloučení pravomoci soudu a přesunu sporu k rozhodčímu řízení, rozhodčí doložka.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, zástupcům měst a obcí, kteří jsou zodpovědní za hospodaření s obecním majetkem.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-666/2016

Kód04-18-A81
LektorMgr. Michael Brázda
Cena985 Kč
Termín konání 31.03.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy