Datové schránky

Datové schránky

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit úředníky s problematikou datových stránek, která je předmětem zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit úředníky s problematikou datových stránek, která je předmětem zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Výklad je zaměřen na praktický dopad tohoto zákona na úřady územní samosprávy s vazbou na legislativu o archivnictví a spisové službě.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Obecný úvod do problematiky, zřízení datové schránky, oprávnění k přístupu, informační systém datových schránek, využití údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, postup při provádění konverze dokumentů a subjekty k tomu oprávněné, elektronický podpis aj.
II. Zřízení datových schránek orgánům ÚSC, doručování dokumentů, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, vazba na správní řád, vydávání rozhodnutí v elektronické podobě, praktické příklady užití datové schránky a ukázky z provozu datových schránek.
III. Vazba na zákon o archivnictví a spisové službě, nakládání s dokumenty, označování a evidence, tvorba spisu, rozdělování, oběh a vyřizování dokumentů úřadu, podepisování dokumentů, používání razítek, odesílání a ukládání dokumentů, archivace a skartace dokumentů v listinné a digitální podobě aj.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům, starostům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, i široké veřejnosti.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-184/2010

Kód05-01-A81
LektorRNDr. Ing. Eva Urbanová
Cena985 Kč
Termín konání 02.04.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy