Správa elektronických / digitálních dokumentů

Správa elektronických / digitálních dokumentů

Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj dovedností ve správě a řízení elektronických / digitálních dokumentů s ohledem na platnou legislativu v každodenní…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj dovedností ve správě a řízení elektronických / digitálních dokumentů s ohledem na platnou legislativu v každodenní praxi úředníků ÚSC. Účastníci získají základní informace o tom, co je to elektronický / digitální dokument a jak vykonávat spisovou službu v souladu se zákonem o archivnictví a zákony eGovernmentu (datové schránky, elektronický podpis, služby vytvářející elektronickou důvěru, vazba na nařízení GDPR aj.). V neposlední řadě budou účastníci seznámeni se stavem projektu Národního digitálního archivu.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, aktuální stav legislativy
Legislativní ukotvení problematiky – zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a jeho prováděcích předpisů. Definice elektronického dokumentu v digitální podobě. Rozdíl mezi analogovým a digitálním dokumentem z pohledu formy a legislativy.
II. Výkon spisové služby pro elektronické / digitální dokumenty
Document management system (DMS) a eDMS – pohled na procesy a pohled na IT aplikace, základní funkce IT systémů eDMS – správa a oběh elektronických dokumentů, podatelna a speciální činnosti – digitalizace, konverze, ověřování.
Vytváření vlastních dokumentů – šablony, elektronické podpisy, elektronická pečeť, časové razítko. Odesílání dokumentů – datové schránky.
Archivace, výstupní datové formáty, převedení a změny datových formátů. Skartace – výmaz.
III. Navazující legislativa – eIDAS a GDPR
Digitální dokumenty a zákon o službách vytvářejících elektronickou důvěru, důvěryhodný digitální dokument, důvěryhodná archivace.
Digitální dokumenty a nařízení EP o ochraně osobních údajů (GDPR).
Přístup k dokumentům s osobními a citlivými údaji, role zpracovatele a správce.
IV. Shrnutí, diskuse s účastníky

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům a dalším zaměstnancům ÚSC, zejména běžným uživatelům IT systémů zajišťujících správu spisové a archivační služby a dalším úředníkům podílejících se na správě elektronických dokumentů. Kurz není přímo určen odborníkům IT techno

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-54/2018

Kód05-09-A81
LektorMgr. Miroslav Havel
Cena985 Kč
Termín konání 04.09.2020 08:30 - 13:45
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy