Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě

Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit úředníky s aktuálním zněním právních předpisů týkajících se kontroly ve veřejné správě s důrazem na aplikaci v…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je seznámit úředníky s aktuálním zněním právních předpisů týkajících se kontroly ve veřejné správě s důrazem na aplikaci v praxi obecních a krajských úřadů, řešení problémových záležitostí a nejčastějších kontrolních zjištění.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Povinnosti obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací na úseku kontroly - finanční kontrola a její jednotlivé součásti, povinnosti pro vnitřní kontrolní systém, úkoly vedoucího orgánu veřejné správy v zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Kontrola po linii řízení – řízení přímé i metodické, kontrola předběžná, průběžná a následná, specializované kontrolní útvary, výhody a nevýhody smluvní kontroly.
Postavení a plánování interního auditu v organizaci.
Veřejnosprávní kontrola – pojem, oprávnění ke kontrole, procesní úprava, povinnosti kontroly v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kontrola v zákonech o obcích, krajích a hlavním městě Praze.
II. Vnitřní předpisy o kontrole a průběh vnitřní kontroly a interního auditu - pravidla výkonu vnitřní kontroly a interního auditu, práva a povinnosti kontrolních pracovníků, příklady vnitřních předpisů o kontrole, příklady z praxe, diskuse.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Úředníkům ÚSC, kteří vykonávají vnitřní kontrolu/interní audit v obcích a krajích, úředníkům provádějícím kontrolu u příspěvkových organizací a u příjemců veřejné finanční podpory. Kurzu se mohou též zúčastnit zástupci příspěvkových organizací.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-160/2017

Kód06-01-A71
LektorIng. Miroslava Pýchová
Cena985 Kč
Termín konání 21.01.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy