Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům základní informaci o pravidlech a postupech při provádění přezkoumávání hospodaření obcí a…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout úředníkům základní informaci o pravidlech a postupech při provádění přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí a vysvětlení nejčastěji zjišťovaných nedostatků, možností předcházení těmto nedostatkům a doporučení k nápravným opatřením.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní úprava procesu přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí, její aplikace v praxi, obecný přehled o počtu a výsledcích přezkoumání ve Středočeském kraji.
II. Problematika přezkoumávání hospodaření ÚSC v dalších právních normách, příprava na přezkoumání hospodaření u kontrolovaného celku, proces přezkoumání a jeho výstupy.
III. Nejčastější zjišťované nedostatky v průběhu přezkoumávání hospodaření, možnosti jejich předcházení a nápravy.
IV. Otázky a odpovědi, diskuse.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Úředníkům územních samosprávných celků podílejícím se na činnostech souvisejících s hospodařením obce nebo dobrovolného svazku obcí, na něž se vztahuje povinnost přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-246/2010

Kód06-02-N71
LektorIng. Zdenka Zavřelová
Cena985 Kč
Termín konání 11.02.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Nymburk, V Kolonii 1804

Rychlé odkazy