Korupce v územních samosprávných celcích

Korupce v územních samosprávných celcích

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní informace o problematice korupce a boje proti korupci ve veřejné správě včetně přehledu…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní informace o problematice korupce a boje proti korupci ve veřejné správě včetně přehledu legislativních opatření (zejm. zákon o střetu zájmů), vymezení úlohy územních samosprávných celků a nevládních organizací v území při řešení této problematiky.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, legislativní úprava korupce
Korupce jako závažný společenský jev, současná situace v ČR a srovnání situace v rámci EU, vymezení pojmů a typů korupce, analýza příčin a identifikace projevů korupce, měření korupce, vládní strategie v boji proti korupci, vyhodnocování účinnosti protikorupčních opatření, legislativní a jiná opatření, trestně právní opatření v ČR a v rámci EU.
II. Územní samosprávné celky a jejich úloha v boji proti korupci
Podmínky a identifikace korupčních jevů na úrovni krajů a obcí, odhalování korupčního jednání a chování úředníků, střet zájmů a skryté zájmy volených členů zastupitelstev, charakteristické jednání zájmových skupin, provázanost na politické struktury, struktury samosprávy a státní správy, pozitivní a negativní role lobbingu ve veřejné správě.
III. Identifikace korupčního jednání, příčiny a důsledky
Příklady významných korupčních aktivit na úrovni územních samospráv, veřejné zakázky, nejčastější chyby v jejich vyhlašování a vyhodnocování.
IV. Protikorupční opatření v územní samosprávě
Příklady protikorupčních opatření a jejich využití v rámci úřadu zejména u vedoucích zaměstnanců, personální opatření, opatření obecného charakteru a opatření zvláštní.
V. Etika ve veřejné správě
Úvod do problematiky etiky ve veřejné správě, funkce a obsah etického kodexu, UV ČR č. 331 ze dne 9. 5. 2012, o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy, zásady pro zpracování etických kodexů, etické principy chování zakotvené v zákoně č. 312/2002 Sb.
VI. Úloha nevládních organizací při identifikaci a boji proti korupci ve veřejné správě
Postavení nevládních organizací v systému, Transparency International ČR, veřejná kontrola, systematické vzdělávání a poskytování informací.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-692/2013

Kód10-03-A71
LektorPhDr. Aleš Hradečný
Cena985 Kč
Termín konání 04.02.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy