Příprava zadání projektu stavby určené pro obecní účely

Příprava zadání projektu stavby určené pro obecní účely

Vzdělávací kurz se zaměřuje na metodickou pomoc související s klíčovou fází přípravy zadání projektu na stavbu budov a jiných nemovitostí určených k…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz se zaměřuje na metodickou pomoc související s klíčovou fází přípravy zadání projektu na stavbu budov a jiných nemovitostí určených k obecním účelům. Cílem vzdělávacího kurzu není naučit účastníky napsat zadání projektu, ale zbavit je iluze, že to spolehlivě umí. Cílem je poskytnout širší pohled na danou problematiku, zdůraznit důležité aspekty přípravy stavby, které by měly hrát roli při rozhodování o jejím využití a finální podobě, poskytnout návod, na co se zaměřit a jaké informace od kterých subjektů získat jako podklad pro rozhodování, a dále upozornit na časté (kritické) chyby, ke kterým v praxi dochází.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Co je vhodné vědět před zadáním projektu
Stavební program (tj. náplň, umístění, cena, životnost stavby aj.) a další formy předprojektové rozvahy.
II. Typické chyby v zadání projektu stavby
Problémy související s nesprávně nastavenými prioritami, přeceněním vlastních sil, zmařením přehlédnutých příležitostí (typicky znehodnocené pozemky, nevyužitý potenciál synergie funkcí aj.), komplikace vznikající nedomyšlenými důsledky vzniklé stavby (typicky infrastruktura, širší vztahy aj.), zmaření investice v důsledku nezajištěné podpory ostatních aktérů, nesprávně vybraný projektant aj.
III. Typická dilemata v rozhodování při přípravě zadání projektu
Rozhodování zda primárně řešit problém nebo rozvíjet příležitost zda zvolit provizorní nebo definitivní řešení (ať už funkční nebo stavební) zda centralizovat nebo decentralizovat instituce zda rozvíjet existující struktury nebo zakládat nové, zda přizpůsobit stavbu existujícímu stavu nebo iniciovat jeho změnu, zda připravovat projekt na hypotetické budoucí transformace aj.
IV. Teoretický kontext rozhodovacích procesů
Ekonomická hlediska - cena stavby a její životnost, skrytý deficit a dluh, obecní rozpočet, investice a kapitálové výdaje.
Urbanismus - instituce, veřejný prostor a sociální kontrola, kdy budova (ne)tvoří město.
Plánování - plánovací proces, etapizace, sběr dat (k čemu je Agenda 21), co je strategické plánování a jak ho využívat.
V. Praktická část
SWOT analýza modelového záměru. Návrh zadání modelového projektu.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou úředníci a další zaměstnanci ÚSC, kteří mají na starost přípravu investičních záměrů, přípravu a administraci veřejných zakázek, správu majetku nebo problematiku regionálního rozvoje apod.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-29/2020

Kód14-05-A81
LektorIng. arch. Kristian Holan
Cena985 Kč
Termín konání 20.10.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy