Konkurzní řízení ve školství z pohledu zřizovatele

Konkurzní řízení ve školství z pohledu zřizovatele

Vzdělávací kurz k problematice konkurzních řízení na místo ředitele školy a školského zařízení je připraven tak, aby zřizovatelům těchto organizací…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz k problematice konkurzních řízení na místo ředitele školy a školského zařízení je připraven tak, aby zřizovatelům těchto organizací pomohl při přípravě a realizaci konkurzních řízení dle aktuálně platné legislativy. Osvětlí účastníkům právní kontext a souvislosti (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících aj.) a především je podrobně seznámí s veškerými náležitostmi konkurzního řízení a jeho procesním průběhem dle prováděcí vyhlášky č. 54/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2019.
Konkurzní řízení na místo ředitele školy/školského zařízení je vzhledem k posílení významu postavení ředitele a jeho odpovědnosti za kvalitu vzdělávání významnou kompetencí zřizovatelů a spoluodpovědností státu při výběru vhodných uchazečů.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Kompetence zřizovatele k ředitelům škol/školských zařízení, základní právní prostředí
Přímý vztah zřizovatele ke škole a školskému zařízení v oblasti vzdělávání, určení právní formy organizace. Plnění hlavního účelu a předmětu činnosti, zodpovědnost a postavení zřizovatele, kompetence zřizovatele vůči řediteli, zodpovědnost a postavení ředitele. Aktuální platná legislativa.
II. Vyhlášení a oznámení konkurzního řízení podle prováděcí vyhlášky
Rozhodnutí ÚSC o vyhlášení konkurzu, podmínky jeho vyhlášení, forma, způsob a náležitosti vyhlášení konkurzu. Kompetence rady kraje a rady obce, kompetence starosty a zastupitelstva v obcích, kde se nevolí rada. Požadované předpoklady pro výkon funkce ředitele. Náležitosti, způsob a forma podání přihlášky do konkurzu.
III. Činnost konkurzní komise
Sestavování a složení konkurzní komise, časové limity určené vyhláškou, zahájení činnosti komise, posouzení podaných přihlášek, mlčenlivost. Možnost využití doplňkového hodnocení uchazečů. Spolupráce zřizovatele s ČŠI a KU.
Příprava a průběh konkurzního řízení, pozvánka, forma posuzování odborných znalostí a dalších předpokladů u uchazečů.
Hodnocení uchazečů a stanovení pořadí uchazečů v souladu s postupem dle prováděcího předpisu.
IV. Vyhlášení výsledků konkurzního řízení a ukončení činnosti komise
Vyhlášení výsledného pořadí uchazečů, pořízení zápisu a jeho náležitosti, ukončení činnosti komise, předání zápisu a dokumentace. Nejčastější pochybení při postupu komise a možnosti jejich řešení.
V. Jmenování ředitele školy/školského zařízení zřizovatelem
Pracovně právní problematika, jmenování nového ředitele školy a školského zařízení, zařazení ředitele školy a školského zařízení do platové třídy a stupně, systémy hodnocení činnosti ředitele zřizovatelem aj.
VI. Dotazy a diskuse

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou úředníci, starostové a další zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří vykonávají činnosti v oblasti školství.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-31/2020

Kód15-02-A81
LektorMgr. Jiří Holý
Cena985 Kč
Termín konání 03.03.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy