Legislativní novinky a nejčastější problémy v oblasti územní samosprávy

Legislativní novinky a nejčastější problémy v oblasti územní samosprávy

Cílem vzdělávacího kurzu je podat přehled o aktuálním stavu právních předpisů týkajících se fungování územní samosprávy včetně nejnovějších a také…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je podat přehled o aktuálním stavu právních předpisů týkajících se fungování územní samosprávy včetně nejnovějších a také připravovaných legislativních změn. Dále by se program měl v jednotlivých oblastech zaměřit na problémy a pochybení, ke kterým v praxi územních samospráv nejčastěji dochází.
Výběr z obsahu kurzu:

I. Územní veřejná správa a samospráva
Subjekty a vykonavatelé veřejné správy a jejich právního postavení a zařazení v systému veřejné správy.
Spolupráce obcí s ostatními obcemi a s jinými subjekty. Územně správní členění státu.

II. Obecní, krajské zřízení, hl. m. Praha
Aktuální změny v legislativě.
Vymezení pravomocí – zastupitelstvo x rada. Odpovědnost volených členů zastupitelstev.
Samostatná a přenesená působnost, odlišnosti výkonu působnosti u statutárního města, správné použití znaku a razítek. Důsledky chybných rozhodnutí při výkonu samostatné působnosti.
Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení, časté vady těchto předpisů.
Úřední deska, lhůty pro zveřejňování.
Odměňování členů zastupitelstev.
Nakládání s majetkem územních samospráv.
Nejčastější pochybení při aplikaci zákonů o územních samosprávných celcích.

III. Úředníci územních samosprávných celků
Definice úředníka - pojem „správní činnosti“, správné zařazení úředníka v organizaci úřadu, základní práva a povinnosti úředníků, odpovědnost úředníků.

IV. Poskytování informací ve veřejné správě
Informační povinnost, informace nepodléhající informační povinnosti, neposkytnutí informace. Uplatnění práva na úhradu nákladů a stanovení výše poplatku. Druhy a podstata nápravných prostředků. Nejčastější pochybení v oblasti poskytování informací.

V. Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Základní principy voleb do zastupitelstev, elektronizace procesu přípravy voleb, aktivní a pasivní volební právo, neslučitelnost výkonu funkce člena zastupitelstva, vznik a zánik mandátu.

VI. Místní a krajské referendum
Základní principy místního a krajského referenda, vymezení záležitostí, o nichž lze konat referendum, možné návrhy na konání referenda a podmínky jejich podání, platnost a závaznost referenda, soudní přezkum.

VII. Diskuse, příklady z praxe.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou úředníci, starostové a další zaměstnanci územních samosprávných celků.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-118/2020

Kód16-15-A81
LektorMgr. Iva Hybnerová
Cena985 Kč
Termín konání 05.11.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy