Úřední deska a doručování písemností

Úřední deska a doručování písemností

Vzdělávací kurz má prohlubující a aktualizační charakter a zaměřuje se na problematiku úřední desky obce, na související právní předpisy, a návazně…

Vzdělávací kurz má prohlubující a aktualizační charakter a zaměřuje se na problematiku úřední desky obce, na související právní předpisy, a návazně na problematiku doručování dle správního řádu. Součástí kurzu jsou i příklady z praxe a uvádění nejčastějších chyb, kterých se obce v souvislosti s vedením úřední desky dopouštějí.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Existence úřední desky obce, právní postavení, problematika přístupu k úřední desce, elektronická úřední deska, kombinace přístupů k úřední desce.
II. Uveřejňování dokumentů na úřední desce - právní předpisy obcí a krajů a způsob jejich uveřejňování na úřední desce, a to v kontextu jejich platnosti a účinnosti, počítání lhůt, vnitřní a vnější kontrolní mechanismy vedení úřední desky, sankce a neplatnost právních úkonů. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2012 k úřední desce.
III. Doručování písemností veřejnou vyhláškou uveřejněnou na úřední desce, v listinné podobě, do datové schránky.
Doručování písemností prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (tzv. hybridní pošta).
IV. Příklady z praxe, odpovědi na dotazy, diskuze.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům a voleným členům zastupitelstev územních samosprávných celků.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-109/2015
Nový termín - přesun z 24.3.2020

Kód16-16-A81
LektorJUDr. Svatava Vronská
Cena985 Kč
Termín konání 04.06.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Pštrossova 15

Rychlé odkazy