Vidimace a legalizace

Vidimace a legalizace

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č…

Vzdělávací kurz je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, v platném znění, a navazující právní předpisy.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Působnost na úseku vidimace a legalizace - přehled platné právní úpravy o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, rozdíly v působnosti ministerstva, krajského úřadu, obcí s rozšířenou působností, obcí a jiných orgánů veřejné správy, oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí. Přehled metodických pokynů MV ČR, přehled navazujících právních předpisů.
II. Provádění a vyznačení vidimace - způsob provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, správný postup vidimace, náležitosti ověřovací doložky, případy, kdy není možné provést vidimaci (§ 9 zákona o ověřování).
III. Provádění a vyznačení legalizace - způsob provádění ověřování pravosti podpisu, správný postup ověřování, náležitosti ověřovací doložky, případy, kdy není možné provést legalizaci (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování), správný postup legalizace. Použití správního řádu při zamítnutí ověření. Vedení evidence vidimací a legalizací, náležitosti ověřovací knihy.
IV. Praktický nácvik ověřování - příklady z praxe, řešení problémů, diskuse s účastníky.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku vidimace a legalizace, a dále vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-95/2011

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU, kurz se přesouvá ze 17.3. na 5.5.2020.

Kód16-17-M81
LektorMgr. Jana Včeláková
Cena985 Kč
Termín konání 05.05.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Mělník, Na Polabí 2854

Rychlé odkazy