Stavební veřejné zakázky

Stavební veřejné zakázky

Vzdělávací kurz se zaměřuje na problematiku přípravy a realizace veřejných zakázek na stavební práce případně projekční práce a další služby v…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz se zaměřuje na problematiku přípravy a realizace veřejných zakázek na stavební práce případně projekční práce a další služby v oblasti stavebnictví v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, specifika těchto zakázek, častá pochybení a nálezy kontrolních šetření. Součástí kurzu jsou konkrétní příklady z praxe a řešení modelových situací.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek na stavební práce
Platná právní úprava a specifika zadávání stavebních veřejných zakázek.
Režimy zadávání veřejných zakázek na stavební práce.
II. Příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky
Průzkum trhu, stanovení jednotlivých zadávacích podmínek, stanovení předpokládané hodnoty, zadávací lhůta.
Zpracování zadávací dokumentace, technická specifikace.
Požadavky na způsobilost a kvalifikaci dodavatelů.
Rizika a porušování základních principů při zadávání veřejných zakázek.
Příprava pravidel pro hodnocení nabídek.
III. Hodnocení nabídek, výběr dodavatele
Hodnocení splnění kvalifikace, výběr dodavatele, poddodavatelé.
Nezpůsobilost dodavatele, vyloučení.
Transparentnost výběru nejvhodnější nabídky.
Důsledky zrušení zadávacího řízení.
Povinnosti po skončení zadávacího řízení.
Opravné prostředky.
IV. Náležitosti smluv, změny smluv, vícepráce
Stanovení smluvních podmínek, vymezení předmětu veřejných zakázek na stavební práce - požadavků na projektové dokumentace, soupisy stavebních prací, jiných dodávek a služeb s výkazy výměr.
Změny smluv - předem vyhrazené změny závazku, možnosti zadávání víceprací.
V. Příklady z praxe, diskuse

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Vzdělávací kurz je určen úředníkům, starostům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří se podílejí na přípravě a průběhu zadávacích řízení na stavební práce.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-117/2020

Změna termínu konání kurzu (původní termín 9.4.2020).

Kód17-04-U81
LektorMgr. Karel Špáda
Cena985 Kč
Termín konání 12.11.2020 09:00 - 14:15
Místo konání Litoměřice, Mírové náměstí 15

Rychlé odkazy