Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků<BR>(kombinovaná forma studia)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků<BR>(kombinovaná forma studia)

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR, poskytnout základní přehled o veřejném právu, o veřejných…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR, poskytnout základní přehled o veřejném právu, o veřejných financích, o zásadách organizace a činnosti územních samosprávných celků, o etice ve veřejné správě, a dále poskytnout základní znalosti evropského správního práva.

Jedná se o kombinované studium, jehož prezenční část trvající jeden školicí den (8 výukových hod.) se orientuje na výklad nejdůležitějších oblastí a právních norem, se kterými přichází úředníci územních samospráv při výkonu své funkce do styku, a které se jich bezprostředně týkají. Prezenční část je doplněna distančním studiem (32 výukových hod.), jehož cílem je rozšíření znalostí účastníků o další oblasti, které nejsou zahrnuty v prezenční výuce. Distanční část studia je zahajována cca 14 dní před prezenční částí a je realizována prostřednictvím elektronického výukového prostředí MOODLE.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na prezenční i distanční části studia.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Vzdělávací program je v souladu s § 19 zák. č. 312/2002 Sb. určen úředníkům, s nimiž územní samosprávný celek nově uzavřel pracovní poměr, a kteří mají povinnost ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců od vzniku tohoto poměru.

Délka

40 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/VV-1/2012
Distanční část studia bude zahájena 28.01.2020.

Kód20-01-A72
LektorIng. Marie Zajíčková
Cena1 400 Kč
Termín zahájení 28.01.2020 00:00
Termín ukončení 11. 02. 2020 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy