Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část. Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část. Modul zaměřený na vnitřní správu a administrativu

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení úrovně řízení zajišťovaného vedoucími úředníky a vedoucími úřadů v oblasti výkonu činností souvisejících s…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je zvýšení úrovně řízení zajišťovaného vedoucími úředníky a vedoucími úřadů v oblasti výkonu činností souvisejících s vnitřní správou úřadu z hlediska správního, administrativního, organizačního a materiálního včetně příslušné legislativní opory.

Celková časová dotace vzdělávacího programu je 12 výukových hodin - 2 školicí dny.

Rámcový obsah kurzu:
I. Vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení územním samosprávným celkem
Vymezení kompetence obce ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou, nařízením obce, platnost a účinnost předpisů, jejich publikace, závaznost a náprava právních a formálních vad, novelizace.
II. Význam vnitřních předpisů obce a jejich právní síla
Uvedení příkladů vnitřních předpisů obce, jejich závaznost a publikace.
III. Právní úprava ochrany osobních údajů
Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech ochrany osobních údajů.
IV. Vyřizování žádostí o poskytování informací ve veřejné správě
Příklady z judikatury Nejvyššího správního soudu při vyřizování žádostí o vydání informace, zákonné důvody odmítnutí, forma odmítnutí.
V. Vyřizování petic a vyřizování stížností
Základní rozdíly mezi peticí a stížností, lhůty k vyřízení, postup při vyřizování petic a stížností.
VI. Spolupráce s předsedy komisí při zajišťování přestupkové agendy
VII. Zajištění oběhu a správy dokumentů v úřadu
Spisová a archivní služba, zajišťování chodu spisovny a podatelny, přijímání, odesílání, evidence a rozdělování datových zpráv, archivace, styk s příslušným archivem, správa a centrální evidence smluv města.
VIII. Logistické zabezpečení úřadu
Správa tiskopisů, zásob, reklamních předmětů a tiskovin včetně jejich vydávání, příprava veřejné zakázky na nákup zboží a služeb, metodika nákupu, jednání s dodavateli a jejích hodnocení, outsourcing služeb.
IX. Zabezpečení činnosti sekretariátu starosty, místostarosty a tajemníka
Oběh a správa dokumentů, normy upravující písemnou komunikaci, psychologie občana a její využití v písemné komunikaci úřadu – empatie, negace, motivace, etika a etiketa písemné komunikace, zveřejňování informací.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Vzdělávací program je v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb. určen vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů.

Délka

12 hod., 2 škol. dny

Poznámka:

Akreditace MV: AK/VEPO-4/2018
Přihlášením na tento kurz jste automaticky přihlášeni na oba jeho díly.

Kód22-02-A81
LektorMgr. Iva Hybnerová a Mgr. Miroslav Havel
Cena1 900 Kč
Termín zahájení 08.10.2020 08:30 - 13:45
Termín ukončení 09. 10. 2020 08:30 - 13:45
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy