Účetnictví ÚSC: DPH ve veřejném sektoru – aktuální stav

Účetnictví ÚSC: DPH ve veřejném sektoru – aktuální stav

Cílem tohoto aktualizačního vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o současných problémech a právních novinkách v oblasti DPH se…

Nelze se již přihlásit

Cílem tohoto aktualizačního vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o současných problémech a právních novinkách v oblasti DPH se zaměřením na veřejnoprávní instituce, a dále připravit účastníky pro praxi tak, aby byli plnohodnotně schopni aplikovat aktuální právní úpravu DPH při provádění účetních operací a s tím souvisejících činností.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Legislativní východiska a novinky v oblasti DPH
Platná legislativa a důležité pojmy
Aktuální ustanovení zákona o DPH
Aktuální judikatura, navazující právní předpisy

II. Uplatňování DPH, aktuální poznatky z praxe a nejčastější chyby
Rozdělení činností z pohledu DPH u ÚSC (ekonomická/neekonomická činnost)
Předmět daně
Obrat pro DPH, registrace
Místo plnění a den uskutečnění zdanitelného plnění
Daňové doklady
Základ daně a daň
Plnění osvobozená od daně
DPH u nemovitých věcí
Režim přenesené daňové povinnosti
Oprava základu daně a výše daně
Nárok na odpočet DPH (plný odpočet, krácení a vyrovnání odpočtu)
Nejčastější chyby

III. Příklady z praxe, diskuze a dotazy účastníků

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům ÚSC zařazeným do ekonomických a finančních odborů, úředníkům, kteří ve své každodenní praxi řeší problematiku DPH, a to nejen z pohledu účetního, ale i ekonomického, a dalším, kteří vykonávají správní činnosti při finančním ho

Délka

5 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-421/2018

Kód04-14-A81
LektorIng. Radek Tyml
Cena1 100 Kč
Termín konání 01.10.2020 09:00 - 13:30
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy