Svět on-line – současná mediální agenda ve výuce

Svět on-line – současná mediální agenda ve výuce

Praktický seminář zaměřený na aktuální téma mediální výchovy a vliv médií na současnou společnost.
Cílem semináře je seznámit účastníky s tématy…

Nelze se již přihlásit

Praktický seminář zaměřený na aktuální téma mediální výchovy a vliv médií na současnou společnost.
Cílem semináře je seznámit účastníky s tématy mediální výchovy tak, aby se zorientovali ve světě médií a poznali některé principy jeho fungování. Budou tak moci lépe reagovat na aktuální „mediální“ dění a vhodně jej zařazovat do výuky. Témata budou účastníkům představena interaktivní formou pomocí konkrétních příkladů, praktických činností a diskuse.
Obsah - témata:
Letem světem dějinami médií
Téma je postaveno na mezipředmětových vztazích dějepisu, základů společenských věd, výtvarné výchovy a literatury.
- přechodová stádia v historii médií
- média ve starověku a středověku
- první tiskoviny a Northcliffovská revoluce
- infotainment a přechod z masmédií do médií síťových
Veřejnoprávnost a regulace
Práce médií je orámována vnějšími pravidly, jakými jsou zákony či různé kodexy. Ty se ovšem vyvíjí tak, jak se vyvíjí společnost, a mají dopad i na jednání aktérů v médiích.
- vymezení práce médií – licence a regulace
- veřejnoprávní média a „rady“
- regulace reklamy a reklamního sdělení
Propagandy, hoaxy, fake news, dezinformace a manipulace
Propaganda a lži nejsou nic nového a vždy byly součástí šíření informací. Některé fake news dokonce sehrály i pozitivní úlohu.
- propaganda v historii a její technokratický rozvoj
- nacismus a komunismus
- ovlivňování voleb
- strategie jak poznat věrohodné informace
Svět médií a politiků
Politické kampaně mají mnoho společného s těmi byznysovými a jejich způsob řízení je podobný standardním marketingovým a obchodním akcím. Zjištění proč a jak politické strany komunikují, pomůže v hodině lépe pracovat s volebními kampaněmi či s hodnocením mediálních výstupů politiků.
- rozdíl mezi byznysovými a politickými kampaněmi
- komunikační strategie politických stran
- vizuální komunikace a politické kampaně

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ a VOŠ

Délka

8 hod.

Poznámka:

SEMINÁŘ ZRUŠEN!!!

Kód15-80-R81
LektorMgr. Michal Kaderka
Cena1 400 Kč
Termín konání 20.02.2020 09:00 - 16:00
Místo konání Rakovník, S. K. Neumanna 251

Rychlé odkazy