Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem KURZ ON-LINE

Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem KURZ ON-LINE

Seminář je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagogů a získání praktických dovedností pro efektivní komunikaci s lidmi.
Obsah – témata:
- cíle…

Nelze se již přihlásit

Seminář je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagogů a získání praktických dovedností pro efektivní komunikaci s lidmi.
Obsah – témata:
- cíle komunikace a očekávání pedagoga s přihlédnutím ke specifickým vývojovým potřebám žáků odlišných věkových kategorií, hledání optimálního racionálního odstupu
- seznámení se s teoretickými základy, zásady profesionálně vedeného rozhovoru – pozitivní orientace (umění pozitivní konotace), nácvik technik aktivního naslouchání, kladení otázek, vedení empatického rozhovoru, přístupy k řešení konfliktních situací
- zdroje nedorozumění – stereotypní vzorce chování, vliv emocí, subjektivní zkreslení
- vytvoření příznivé atmosféry pro vzájemné dorozumění, význam souladu neverbální komunikace se slovním sdělením
- sociální percepce – jak zlepšit vlastní vystupování (image), čeho se vyvarovat, jak využít pro lepší odhad druhého
- strategie vyjednávání – techniky přesvědčování, způsob argumentování, obrana proti nečistým trikům a manipulaci
- překonávání překážek v komunikaci (odmítání komunikace, strach, pasivní přístup, agresivita, vzdor dospívajících atd.)
- trénink vedení rozhovoru, příprava na zvládání náročných interpersonálních situací
- využití prvků asertivního chování, zvládání vlastních nežádoucích emocionálních reakcí
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit komunikativní pedagogické kompetence účastníků a připravit je na zvládání náročných krizových situací.
Struktura:
1. díl - webinář (90 minut) - přestávka (60 minut) - webinář (90 minut)
2. díl - webinář (90 minut) - přestávka (60 minut) - webinář (90 minut)

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ

Délka

8 hod.

Poznámka:

V PŘIHLÁŠCE UVEĎTE OSOBNÍ E-MAIL, NA KTERÝ VÁM BUDE ZASLÁN ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ.

Kód15-88-G81
LektorPhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Cena1 400 Kč
Termín zahájení 07.05.2020 09:00 - 13:00
Termín ukončení 12. 05. 2020 09:00 - 13:00
Místo konání neurčeno/online forma

Rychlé odkazy