Čtenářský workshop - rozvoj čtenářství v základním vzdělávání - KURZ ON-LINE

Čtenářský workshop - rozvoj čtenářství v základním vzdělávání - KURZ ON-LINE

Seminář je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských workshopů a zapojení aktivizačních metod ve výuce.
Pozornost bude…

Seminář již proběhl nebo probíhá

V případě zájmu kontaktujte organizačního garanta

Seminář je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských workshopů a zapojení aktivizačních metod ve výuce.
Pozornost bude věnována přípravě hravých a funkčních čtenářských lekcí, zapojení různorodých textů a médií, vytváření vlastních textů, pracovních listů a dalších materiálů ke knihám. Lektorka se také zaměří na důležitost posilování motivace ke čtení, která vede k rozvoji a posilování čtenářství, možnost inspirace v knihovnách a ve spolupráci s knihovníky. Pozornost bude také věnována orientaci na knižním trhu a zásadám výběru knih. Zdůrazněna bude propojenost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou.
Cílem semináře je praktickou formou seznámit účastníky s aktivitami vedoucími k rozvoji a posilování čtenářské gramotnosti žáků. Účastníci získají řadu poznatků a informací z oblasti čtenářské gramotnosti, její návaznosti na práci s informacemi a život v mediální společnosti, vyzkoušejí si formy práce s různorodými texty a knihou.
Obsah – témata:
- úvod – vysvětlení pojmu čtenářské gramotnosti
- možnosti využití aktivizačních metod při výuce
- souvislost čtenářské gramotnosti s informační gramotností a mediální kreativitou
- příprava hravých a funkčních čtenářských lekcí
- formy práce s knihou
- zapojení různorodých textů a médií (komiksy, populárně naučná literatura, časopisy, internet)
- výběr příběhů, které jsou žákům blízké a ilustrují jejich vlastní prožitky a poznání
- vytváření vlastních textů a nápady na lekce tvůrčího psaní (storytelling, apod.)
- orientace na knižním trhu, v knižních cenách a podpůrných webových stránkách
- motivace ke čtenářství, inspirace v knihovnách, spolupráce pedagogů a knihovníků
- výběr knih, které budou žáci chtít číst, které je osloví, a zapojení žáků do jejich výběru
- tvorba pracovních listů a dalších sekundárních materiálů ke knihám
- porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací – od čtenářských deníků ke knižním blogům

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G

Délka

8 hod.

Poznámka:

V PŘIHLÁŠCE UVEĎTE OSOBNÍ EMAIL, NA KTERÝ VÁM BUDE ZASLÁN ODKAZ PRO PŘIHLÁŠENÍ.

Kód03-84-G81
LektorMgr. Klára Smolíková
Cena1 400 Kč
Termín zahájení 27.05.2020 09:00 - 13:00
Termín ukončení 10. 06. 2020 09:00 - 13:00
Místo konání neurčeno/online forma

Rychlé odkazy