Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšení úrovně řízení úředníků při výkonu správních činností a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je zvýšení úrovně řízení úředníků při výkonu správních činností a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikačních dovedností a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě.

Celková časová dotace vzdělávacího kurzu je 36 výukových hodin - 6 školicích dní.
Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vzdělávání je 80 % účast na studiu.
V průběhu studia nejsou účastníky zpracovávány žádné seminární práce ani hodnocené zkušební testy.

Rámcový obsah kurzu:

I. Management ve veřejné správě I.
- Úvod do managementu, manažerské činnosti, manažerské role
- Styly řízení
- Delegování pravomocí a odpovědnosti

II. Management ve veřejné správě II.
- Vedení pracovních týmů
- Vedení porad
- Time management

III. Řízení lidských zdrojů I.
- Pracovně právní vztahy na úřadech ÚSC
- Personální procesy v organizaci / úřadu
- Přijímání pracovníků a hodnocení jejich výkonů

IV. Řízení lidských zdrojů II.
- Pokročilá personální práce, analýza současného stavu personálních procesů
- Personální audit
- Řízení výkonu zaměstnanců, motivování pracovníků

V. Manažerská komunikace
- Náročné komunikační situace
- Zvládání manipulace v komunikaci

VI. Korupce v územních samosprávných celcích
- Legislativní úprava korupce, boj proti korupci
- Identifikace korupčního jednání, řešení konfliktů na pracovišti, protikorupční opatření v územní samosprávě
- Etika ve veřejné správě

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb.

Délka

36 hod., 6 škol. dní

Poznámka:

Akreditace MV: AK/VEPO-26/2016

Zasláním přihlášky na kurz jste automaticky přihlášeni na všechny jeho části (díly).

Kód22-01-A81
LektorRNDr. Petr Pokorný, Ing. Marie Zajíčková, Ing. Petra Palasová, PhDr. Aleš Hradečný
Cena5 600 Kč
Termíny konání 22.10.2020 09:00 - 14:15 (1. díl)
23.10.2020 09:00 - 14:15 (2. díl)
03.11.2020 09:00 - 14:15 (3. díl)
04.11.2020 09:00 - 14:15 (4. díl)
12.11.2020 09:00 - 14:15 (5. díl)
13. 11. 2020 09:00 - 14:15 (6. díl)
Místo konání Praha, Zborovská 11

Rychlé odkazy