Jak na neukázněné dítě ve skupině

Jak na neukázněné dítě ve skupině

Seminář s praktickou dílnou zaměřený na zvládnutí práce s neukázněnými dětmi v kolektivu. Účastníci se seznámí s teoretickým aparátem, který jim…

Nelze se již přihlásit

Seminář s praktickou dílnou zaměřený na zvládnutí práce s neukázněnými dětmi v kolektivu. Účastníci se seznámí s teoretickým aparátem, který jim pomůže poučeně uplatňovat praktické postupy, jimž se budou věnovat ve 2. části semináře.
Obsah – témata:
1. Teoretická východiska
- autorita pedagoga v kontextu různých typů pedagogického působení, autorita odborná, charismatická a statutární
- objasnění pojmu kázeň
- příčiny (faktory) problémů v chování, následky nekázně v českém i světovém kontextu
- zásady udržení kázně – postupné kroky pedagogické intervence
- teorie čtyř cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse
- techniky vedení rozhovoru s neukázněným dítětem
- direktivní a nedirektivní přístup v práci s neukázněným dítětem, komunikace věcná a vztahová
- zpětná vazba a její vztah k problematice kázně
2. Praktická část
Techniky vedení rozhovoru, techniky aktivního naslouchání, udělování zpětné vazby, rozlišení zpětné vazby od jiných typů sdělení, analýza vybraných filmových ukázek.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

učitelům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času a vedoucím zájmových kroužků

Délka

8 hod.

Poznámka:

V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 996 je vzdělávací akce zrušena. Děkujeme za pochopení.

Kód15-C4-A91
AkreditaceMSMT-813/2020-2-186
LektorMgr. et Mgr. Jakub Vlach
Cena1 400 Kč
Termín konání 19.10.2020 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy