Jak číst média

Jak číst média

- Vývoj médií a jejich vliv na vývoj společnosti
- Orientace v aktuálním světě médií
- Kompetence pro mediální výchovu
- Mediální gramotnost…

Nelze se již přihlásit

- Vývoj médií a jejich vliv na vývoj společnosti
- Orientace v aktuálním světě médií
- Kompetence pro mediální výchovu
- Mediální gramotnost
- Mediální výchova ve škole jako prostředek rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům SŠ

Délka

8 hod.

Poznámka:

Realizováno v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje - KA2 Podpora čtenářské gramotnosti

Kód23-03-G11
LektorMgr. Michal Kaderka
Cena0 Kč
Termín zahájení 13.04.2021 09:00 - 12:30
Termín ukončení 14. 04. 2021 09:00 - 12:30
Místo konání on-line

Rychlé odkazy