Správná inventarizace majetku od A do Z

Správná inventarizace majetku od A do Z

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout a upevnit účastníkům teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti provádění inventarizace majetku a…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout a upevnit účastníkům teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti provádění inventarizace majetku a závazků veřejnoprávních subjektů s ohledem na platnou právní úpravu. Připravit účastníky pro praxi tak, aby byli plnohodnotně schopni provádět nejen inventarizaci samotnou, připravovat podklady pro provedení inventarizace, zpracovávat potřebnou administrativu, ale i navrhovat praktická doporučení směřující ke zkvalitnění inventarizačních prací, a v neposlední řadě samotného výsledku inventarizace.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, aktuální právní úprava
Seznámení s aktuální právní úpravou, vztah inventarizace k zákonu o účetnictví, vyhláška o inventarizaci majetku a závazků.
II. Vnitřní předpisy úřadu, příprava inventarizačních prací
Zpracování, správnost a praktičnost vnitřních předpisů souvisejících s inventarizací, směrnice o inventarizaci. Správné vydefinování pojmů inventura a inventarizace, příprava provádění inventarizačních prací z hlediska vlastní administrativní přípravy, ale především z hlediska praktického. Příprava členů inventarizačních komisí, správný postup a průběh inventarizačních prací.
III. Druhy inventarizací, správný postup při provádění inventarizace
Správnost postupu při provádění fyzické a dokladové inventury, skutečnosti potřebné k jednoznačnému určení majetku a závazků. Příprava plánu provádění inventarizace, řádné zdokumentování inventarizačních prací a samotných výsledků inventarizace, vyčíslení inventarizačních rozdílů. Nejčastější chyby, které mají významný dopad na samotný výsledek inventarizace a tím i následně na samotné hospodaření organizace. Archivace inventarizačních písemností.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

ředitelům, vedoucím pracovníkům a pracovníkům provádějících inventarizaci majetku a závazků ve školách a školských zařízeních

Délka

6 hod.

Poznámka:

Kurz není akreditován MŠMT v systému DVPP.

Kód01-79-G21
LektorIng. Daniela Kozová
Cena1 100 Kč
Termín konání 23.11.2021 09:00 - 14:15
Místo konání on-line

Rychlé odkazy