Řízení zaměstnanců / Vedení hodnoticího rozhovoru

Řízení zaměstnanců / Vedení hodnoticího rozhovoru

Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství.
Obsah - témata:
1…

Nelze se již přihlásit

Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství.
Obsah - témata:
1. Hodnocení podřízených, vazba hodnocení na systém motivace
- hodnotící kritéria, nástroje pro objektivní hodnocení, metoda kriteriálního hodnocení
2. Hodnotící rozhovor
- poskytování zpětné vazby, kdy použít soukromou a kdy veřejnou zpětnou vazbu, pozitivní a negativní zpětné vazby, přijímání zpětné vazby, potřebné komunikační dovednosti
3. Průběh hodnotícího rozhovoru podle MBO
- sebehodnocení podřízeného, diskuse o splnění úkolů, sdělení kladného hodnocení, sdělení negativního hodnocení, plán na nadcházející období, dohoda o termínech a způsobu kontroly, písemný záznam, ukončení rozhovoru
4. Nácvik hodnotícího rozhovoru, případové studie

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení

Délka

6 hod.

Poznámka:

Kód01-27-K31
AkreditaceMSMT-7726/2021-2-394
LektorRNDr. Petr Pokorný
Cena1 150 Kč
Termín konání 26.05.2022 09:00 - 14:00
Místo konání Kolín, Kutnohorská 41

Rychlé odkazy