Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho…

Nelze se již přihlásit

Seminář je zaměřený na stále rozšířenější poruchu řeči – vývojovou dysfázii, která má vážný dopad na všestranný rozvoj dítěte, velmi komplikuje jeho budoucí vzdělávání a ovlivňuje školní úspěšnost.
Obsah semináře vychází ze současných poznatků logopedie a speciálně pedagogických přístupů, dále počítá se systémem podpůrných opatření, které lze v mateřské škole uplatnit pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), mezi něž děti s vývojovou dysfázií patří.
Obsah – témata:
Reflexe – logopedická péče v ČR
- klinický logoped, školní logoped, logopedický asistent a jejich kompetence
- spolupráce logopeda a rodiny dítěte s poruchou řeči a komunikace
Vývojová dysfázie
- etiologie, výskyt, projevy vývojové dysfázie
- příklady konkrétních projevů
Péče logopeda o dítě s vývojovou dysfázií - informativně
- pravidla péče o dítě s vývojovou dysfázií
- konkrétní kasuistiky – metody práce
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a systém podpůrných opatření
- dítě s vývojovou dysfázií – SVP
- systém podpůrných opatření pro děti s vývojovou dysfázií jako SVP
Spolupráce logopeda a pedagogických pracovníků mateřské školy (poradenského pracovníka školy)
- nastavení týmové spolupráce při podpoře dítěte s vývojovou dysfázií
- nastavení podpory pro dítě s vývojovou dysfázií
Realizace podpůrných opatření pro dítě s vývojovou dysfázií
- vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s vývojovou dysfázií
- konkrétní kasuistiky – metody a formy práce s dítětem s vývojovou dysfázií
- další možná podpůrná opatření

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

logopedickým asistentům a pedagogickým pracovníkům MŠ

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód02-88-A31
AkreditaceMSMT-7726/2021-2-394
LektorPaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Cena1 400 Kč
Termín konání 24.05.2022 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy