Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže

Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování a…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s právním prostředím České republiky, které upravuje oblast problematiky rizikového chování a zneužívání návykových látek. Seminář je zaměřen na další rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti právního povědomí při realizaci primární prevence ve školách. Pozornost je rovněž věnována závažnosti jednotlivých forem rizikového chování s jeho typickými znaky – přestupek / trestný čin. Samostatná část je věnována legislativním krokům v případech testování ovlivnění dětí návykovými látkami s podrobným vysvětlením vzájemného propojení opory v zákonech a konkrétního postupu školy.
Program je strukturován do několika rovin z hlediska hierarchie právních předpisů. První část je zaměřena na obecně platné právní předpisy:
- mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána
- ústavní předpisy
- zákonné předpisy
Další část programu je věnována školskému zákonu jako speciální mu zákonu a souvisejícím předpisům, specifický důraz je kladen na právní úpravu v jednotlivých formách rizikového chování:
- záškoláctví
- šikana a extrémní projevy agrese
- rasismus a xenofobie
- negativní působení sekt
- rizikové sexuální chování
- závislostní chování

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

Délka

6 hod.

Poznámka:

Seminář prevence zdarma na zakázku pro ZŠ a PŠ Český Brod, Žitomířská 1359

Kód14-07-G34
AkreditaceMSMT-11434/2020-2-418
LektorMgr. Jaroslav Šejvl Ph.D.
Cena0 Kč
Termín konání 26.05.2022 12:00 - 17:00
Místo konání Český Brod, Žitomířská 1359

Rychlé odkazy