Spisová služba a spisový řád

Spisová služba a spisový řád

Vzdělávací kurz se zaměřuje na aplikaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací kurz se zaměřuje na aplikaci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů upravujících problematiku vedení (elektronické) spisové služby, evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů úřady územní samosprávy.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Aktuální právní úprava spisové služby a její aplikace v praxi (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby):
- platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby,
- základní pojmy v archivnictví a spisové službě,
- povinnosti ÚSC v oblasti péče o dokumenty a vedení elektronické spisové služby,
- oběh dokumentů (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání),
- podací deník vs. software elektronické spisové služby, porovnání různých zdrojů, doporučení,
- tvorba spisu v elektronické spisové službě,
- skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce,
- spisová rozluka,
- tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu,
- aktuality k datu konání semináře.
II. Shrnutí, otázky a odpovědi, diskuse.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům pověřeným vedením spisoven, podatelen a sekretariátů, zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-313/2011

Kód16-11-A41
AkreditaceAK/PV-313/2011
Lektorlektor uveden v pozvánce
Cena1 100 Kč
Termín konání 03.11.2022 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Sportovní 846

Rychlé odkazy