Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (distanční forma – webinář a samostudium)

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (distanční forma – webinář a samostudium)

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR a poskytnout základní přehled o:
- veřejném právu a správním…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou veřejné správy ČR a poskytnout základní přehled o:
- veřejném právu a správním právu,
- fungování veřejné správy, novém územně správním členění, e-Governmentu,
- zásadách organizace a činnosti územních samosprávných celků,
- zákoně o úřednících územních samosprávných celků a o etice ve veřejné správě,
- veřejné ekonomice, financích a zásad hospodaření územních samosprávných celků,
- fungování EU a evropského správního práva,
- základních komunikačních dovednostech.

Jedná se o kombinované studium sestávající se:
- ze samostudia - 32 výukových hodin,
- webináře - 8 výukových hodin.

Samostudium je zahajováno zasláním studijních materiálů a zadáním kontrolního testu účastníkům.
Webinář následuje 14 dní po zahájení samostudia a je realizován jako videokonference vedená lektorem.
Samostudium umožňuje účastníkům získání veškerých potřebných základních znalostí v oblasti veřejné správy. V průběhu webináře jsou účastníci dále seznámeni s praxí a fungováním správních úřadů.

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování vstupního vzdělávání je účast na obou částí studia.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Vzdělávací program je v souladu s § 19 zák. č. 312/2002 Sb. určen úředníkům, s nimiž ÚSC nově uzavřel pracovní poměr, a kteří mají povinnost ukončit vstupní vzdělávání nejdéle do 3 měsíců od vzniku tohoto poměru.

Délka

40 hod.

Poznámka:

Distanční část - samostudium bude zahájeno dne 27.9.2022 zasláním materiálů a pokynů.
Webinář bude realizován dne 11.10.2022.
Akreditace MV: AK/VV-3/2021

Kód20-02-A32
AkreditaceAK/VV-3/2021
Lektorlektor uveden v pozvánce
Cena1 400 Kč
Termín zahájení 27.09.2022 00:00
Termín ukončení 11. 10. 2022 09:00 - 16:00
Místo konání on-line kurz

Rychlé odkazy