XIII. Adiktologická konference: Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji

XIII. Adiktologická konference: Čtvrtstoletí (proti)drogové politiky ve Středočeském kraji

Reflexe vývoje adiktologických služeb a její klientely od konce 90. let 20. století do současnosti.

Pořádají: Středočeský kraj – pod záštitou…

Nelze se již přihlásit

Reflexe vývoje adiktologických služeb a její klientely od konce 90. let 20. století do současnosti.

Pořádají: Středočeský kraj – pod záštitou hejtmanky SČK Mgr. Petry Peckové, Magdaléna, o.p.s., Vzdělávací institut Středočeského kraje

Dvoudenní konference bude probíhat formou přednášek a workshopů.
Kromě již tradičních odborníků na danou problematiku z České republiky se letos můžete těšit také na vystoupení odborníků z Belgie a Španělska.

Některá z témat, na která se můžete těšit:
- ČTVRTSTOLETÍ PROTIDROGOVÉ POLITIKY V KRAJI (Nevšímal P., Sklenář O.)
- AKTUÁLNÍ SITUACE A TRENDY V OBLASTI ZÁVISLOSTÍ V ČR (Chomynová P.)
- CHCEŠ-LI NEPŘÍTELE PORAZIT, MUSÍŠ HO POZNAT (Nevšímal P.)
- „COOPERATION AND NETWORKING ON EU LEVEL FOR SUSTAINABILITY AND DEVELOPMENT OF HUMAN-CENTRED ORGANIZATIONS - ECETT AS A LEARNING METHOD AND TRANSFER OF KNOWLEDGE“ (Georges van der Straten W. (President of Ecett Networks, Belgium))
- -„EVIDENCE-BASED APPROACH TO DRUG TREATMENT AND PREVENTION“ (Begoña Gómez del Campo)
- MINDFULNESS VE VZTAZÍCH WORKSHOP RMT (RELATIONAL MINDFULNESS TRAINING) (Kabíček J.)
- TERAPEUTICKÁ KOMUNITA PŘED 25 LETY A DNES (Hanzal P.)
- CO JSOU TO TY „NOVÉ SLUŽBY“? (Vlková M.)
- ČEKÁRNA NA SPRCHU – ZMĚNY KONCEPTU KONTAKTNÍ MÍSTNOSTI K-CENTRA (Šulc O.)
- MAGDALÉNA NA FESTIVALECH – TERÉNNÍ PRÁCE NA LETNÍCH HUDEBNÍCH FESTIVALECH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI (Zatřepálek J., Žák T.)
- EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ SPORTU V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ (Kolář J., Táborská Floriánová E.)
- LÉTA BROUŠENÝ DRAHOKAM ANEB NÁŠ PROGRAM SELEKTIVNÍ PREVENCE (Baumová K., Zápotocká A.)
- VÝVOJ SPOLUPRÁCE S MĚSTEM VE PROSPĚCH EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE (Nechybová S., Baumová K.)
- PRÁCE, VÝKONNOST A ÚČINNOST NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY Z POHLEDU KRAJE (Šlajs J.) a další.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Pracovníci ve školství (učitelé, školní psychologové, školní metodici prevence), pracovníci v adiktologii (lékaři, adiktologové, soc. pracovníci), protidrogoví koordinátoři a ostatní se zájmem o aktuální trendy v prevenci a léčbě závislostí

Délka

2 dny

Poznámka:

Poplatek za účast 1300,- Kč je příspěvkem na ubytování a stravu s plnou penzí.
Bude uhrazen fakturou. Fakturu obdržíte v den zahájení konference při prezenci.
Důležité: správně vyplňte fakturační údaje do přihlášky!

Kód19-03-U41
LektorKolektiv lektorů
Cena1 300 Kč
Termín zahájení 04.10.2022 10:00
Termín ukončení 05. 10. 2022 00:00
Místo konání Hotel Lions, Nesuchyně

Rychlé odkazy