Odborná konference Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především – Nesuchyně

Odborná konference Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především – Nesuchyně

Dvoudenní odbornou konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především pořádá Středočeský kraj Odbor…

Nelze se již přihlásit

Dvoudenní odbornou konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby optikou Středočeského kraje, prevence především pořádá Středočeský kraj Odbor bezpečnosti a krizového řízení KÚSK, Asociace bezpečná škola z.s. a Vzdělávací institut Středočeského kraje.

Cíl konference:
- pohled na nejpalčivější bezpečnostní výzvy optikou odborníků ze státní správy, zástupců akademické sféry a odborníků z bezpečnostní komunity
- sdílení dobré praxe preventivních aktivit vedoucích k naplňování vize bezpečného kraje.

Výběr z témat dvoudenní konference:
- Normy prevence kriminality a jejich uplatnění a vyžadování při výstavbě, plánování a rozvoji měst a obcí (Ing. Libor Sladký, ABŠ z.s.)
- Sportovní utkání a přesun fanoušků - dopad na bezpečnost ve městě (Mgr. Kamila Muziková LL.M., Inpos s.r.o.)
- Obchodní domy a život mládeže jako forma hrozby v kontextu prevence kriminality (Jaromír Průša, předseda Asis International CZ/SK)
- Uprchlická krize a její dopad na bezpečnost (kpt. Bc. Vít Boček, Policie ČR)
- Uprchlíci - pohled ze strany poskytovatelů humanitární pomoci (Jan Muzika, Bc. Jitka Sladká - ABŠ z.s.)
- Psychologie vnímání násilí jako způsobu řešení problémů (Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M., FBMI ČVUT)
- Kamerové systémy podporované z dotačního programu MV (zástupce MV ČR)
- MKDS a implementace na Městské policii (Aleš Matějíček)
- Města a obce jako zřizovatelé domovů pro seniory a jejich bezpečnost Ing. Libor Sladký, Aleš Matějíček)
- Bezpečnost a sociální klima ve školách (Ing. Libor Sladký, ABŠ z.s.)
- Prevence kriminality ve veřejných budovách a školách (Bc. Jitka Sladká, ABŠ z.s.)
- Vize a cíle Středočeského kraje (Mgr. Filip Gundza, vedoucí odd. prevence kriminality SK)

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

manažerům prevence kriminality z obcí s rozšířenou působností, zástupcům a zastupitelům měst a obcí, manažerům prevence kriminality na krajské a místní úrovni

Délka

2 dny

Poznámka:

Účastnický poplatek 1300,- Kč zahrnuje ubytování a stravu a bude uhrazen fakturou.
Fakturu obdrží účastníci akce v den jejího konání.
Prosíme o správné vyplnění fakturačních údajů do přihlášky.

Kód19-04-U41
Lektorzástupci MV ČR, odborníci z řad Asociace bezpečná škola, vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení SK, zástupci Poli
Cena1 300 Kč
Termín zahájení 03.11.2022 10:00
Termín ukončení 04. 11. 2022 12:00
Místo konání Hotel Lions, Nesuchyně

Rychlé odkazy