Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (kombinovaná forma)

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga (kombinovaná forma)

Obsah vzdělávacího programu vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem 563/2004 Sb.,
§4 § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. a standardu Studia pro…

Nelze se již přihlásit

Obsah vzdělávacího programu vychází z podmínek a požadavků stanovených zákonem 563/2004 Sb.,
§4 § 3 vyhlášky č.317/2005 Sb. a standardu Studia pro asistenty pedagoga, vydaného MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Výuka bude organizována do šestihodinových a čtyřhodinových bloků navazujících na dvouhodinový /
čtyřhodinový vstupní webinář k dané problematice, celkem proběhne v 15 výukových dnech. Obsah výuky je v souladu s příslušným standardem MŠMT pro toto studium.
Vlastní obsah – témata:
I. Základy obecné pedagogiky – 16 hodin
II. Základy psychologie pro pedagogy – 40 hodin
III. Základy speciální pedagogiky – 24 hodin

Průběžné hodnocení a ukončení studia:
Po absolvování teoretické části studia proběhnou v určeném termínu testové zkoušky ověřující znalosti ze: Základů
psychologie pro pedagogy (Vybraná témata obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie,
Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga, Základy speciální pedagogiky, Vybraná
témata vývojové psychologie) a Základů obecné pedagogiky (Pedagogika jako vědní obor, Proces vzdělávání a učení). Po složení testové zkoušky účastníci vypracují závěrečnou práci (témata budou odpovídat probrané látce a budou konzultována s účastníky, minimální rozsah práce 15 - 20 stran), závěrečná práce bude odevzdána v elektronické podobě prostřednictvím výukového sytému Office 365 a v písemném vyhotovení, termín pro odevzdání závěrečné práce bude určen minimálně 3 týdny před konáním závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce. Výsledky hodnocení budou dokumentovány, Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení ústní závěrečné zkoušky před zkušební komisí získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro asistenty pedagoga s akreditací MŠMT.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

asistentům pedagoga

Délka

80 hod.

Poznámka:

Studijní den - pátek.
V rámci projektu Dětského fondu OSN - UNICEF pro české a ukrajinské státní občany pobývající na území České republiky ve školním roce 2022/2023 - ZDARMA.

Kód19-13-G42
AkreditaceMSMT-21239/2021-3-784
LektorPhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA, Mgr. Jitka Šnypsová, MBA, PhDr. Mgr. Jan Traxler, Mgr. Linda Richterová
Cena8 000 Kč
Termín zahájení 24.02.2023 09:00 - 14:30
Termín ukončení 07/2023
Místo konání Příbram, Třída Osvobození 387

Rychlé odkazy