Než se začnu učit psát

Než se začnu učit psát

Praktický seminář je zaměřený na rozvoj grafomotorických dovedností v jednotlivých etapách vývoje ve vztahu k celkovému vývoji předškolního dítěte.…

Nelze se již přihlásit

Praktický seminář je zaměřený na rozvoj grafomotorických dovedností v jednotlivých etapách vývoje ve vztahu k celkovému vývoji předškolního dítěte. Účastníci se prostřednictvím kazuistik zaměří na pedagogickou diagnostiku, která může včas odhalit nerovnoměrnosti ve specifických dovednostech spojených s grafomotorickým vývojem (jako prevenci v tzv. deficitech dílčích funkcí) a s tím související plán rozvoje v dané oblasti u dítěte předškolního věku jako prostředku pro sledování jeho pokroku.

V průběhu semináře si účastníci vytvoří soubor herních námětů, aktivit, cvičení pro rozvíjení grafomotorických dovedností a předcházení jejich obtíží (např. prevence SPU), které lze využít při práci s heterogenní skupinou s ohledem na společné vzdělávání dětí s potřebou podpory.

Obsah – témata:
- teoretické základy motoriky
- etapy vývoje grafomotorických dovedností ve vztahu celkového vývoje předškolního dítěte
- pedagogická diagnostika - nástroj pro individualizaci vzdělávání a zjišťování úrovně školní zralosti a
připravenosti
- kazuistiky, pedagogická diagnostika v dané oblasti a související plán rozvoje u dítěte předškolního věku
- prostorová orientace, orientace na tělesném schématu
- pravolevá orientace
- cviky na rozvoj hrubé a jemné motoriky
- ambidextrie, lateralita – souhlasná, zkřížená, otázka leváků
- cvičení vizuomotorické koordinace
- hygienické návyky při kreslení a psaní (správné sezení, úchop psacího náčiní, postavení ruky při psaní,
důsledky nesprávných návyků)
- úchop psacího náčiní, metodika psaní levou a pravou rukou
- uvolňovací a rozcvičovací cviky
- grafomotorická cvičení podle vývojové úrovně kresby dítěte
- řazení grafomotorických prvků
- příprava na písmo
- pomůcky, pracovní listy, doporučená literatura
-závěrečná diskuze

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód02-E8-A51
AkreditaceMSMT-32541/2020-2-864
LektorPaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Cena1 500 Kč
Termín konání 21.02.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy