Jak číst média

Jak číst média

Seminář je zaměřen na mediální výchovu jako aktuální průřezové téma směřující k posilování mediální gramotnosti: porozumění podstatě médií, orientace…

Nelze se již přihlásit

Seminář je zaměřen na mediální výchovu jako aktuální průřezové téma směřující k posilování mediální gramotnosti: porozumění podstatě médií, orientace v médiích, dekódování a interpretace obsahu mediálních sdělení.
Pozornost bude věnována i tomu, jak se prostředky lidské komunikace v čase měnily, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata a nakolik jsou tato komunikační schémata aplikována do lidské komunikace. Účastníci si vyzkouší, jak dekódovat nejen textové, ale i obrazové sdělení. Na praktických ukázkách z prostředí redakce novin či reklamní agentury bude představeno, jak se tvoří mediální sdělení. Řeč těla jako mediální komunikační sdělení bude přestavena například na dešifrování postojů, mimiky a gestiky televizních moderátorů.
Obsah – témata:
- úvod do teorie médií
- historie mediální komunikace
- kódování a dekódování sdělení
- manipulace versus propagace
- kódování do textu a obrazu - praktické ukázky a rozbory
- mediální kreativita: vizuální gramotnost a komiks
- realizace mediální výchovy např. v projektech
- aktuální výzvy mediální výchovy: vazby k dalším průřezovým tématům a vzdělávacím oblastem - mediální, informační a čtenářská gramotnost

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům 2. stupně ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód15-53-P51
AkreditaceMSMT-7726/2021-2-394
LektorMgr. Klára Smolíková
Cena1 500 Kč
Termín konání 18.04.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Příbram VII, Třída Osvobození 387

Rychlé odkazy