Efektivní fungování Školního poradenského pracoviště z pohledu vedení školy

Efektivní fungování Školního poradenského pracoviště z pohledu vedení školy

Legislativní úprava pro společné vzdělávání už platí několik let, stále se však mění, proto je nutné se v ní dobře orientovat. Ještě důležitější je…

Nelze se již přihlásit

Legislativní úprava pro společné vzdělávání už platí několik let, stále se však mění, proto je nutné se v ní dobře orientovat. Ještě důležitější je pak nastavení efektivní týmové spolupráce v rámci školy při realizaci podpůrných opatření pro žáky s SVP.
Seminář si klade za cíl seznámit vedení škol s tím, jak by mělo nastavit ve své škole poradenské služby a jak může napomoci efektivnímu fungování školního poradenského pracoviště, a tím zkvalitňovat vzdělávání nejen žáků se SVP, ale i žáků intaktních, neboť i pro ně poradenské služby škola realizuje. Seminář vychází z letité praxe lektora jako koordinátora poradenských služeb školy a výchovného poradce.

Obsah – témata:
Společné vzdělávání a jeho proměny v čase – reflexe
- podmínky pro společné vzdělávání na konkrétní škole – realistický koncept vs. idealistický
Školní poradenské pracoviště, jeho pracovníci a kompetence, koordinátor poradenských služeb školy, plán poradenských služeb školy
- tým ŠPP a jeho sestavování
- kvalifikační předpoklady a kompetence jednotlivých pracovníků ŠPP
- koordinace poradenských služeb, srozumitelný plán a jeho prezentace pro žáky, jejich rodiče a veřejnost
Týmová spolupráce vedení školy, ŠPP a pedagogického sboru
- podmínky pro efektivní komunikaci v rámci školy
- parametry týmové spolupráce ve škole
- metodická a koordinační činnost ŠPP ve škole
- spolupráce ŠPP a ŠPZ
- supervize a intervize jako známka kvality poradenských služeb školy
- ŠPP a jeho podíl na bezpečném klimatu školy
Spolupráce školy a rodiny, evaluace poradenských služeb školy
- triáda: učitel – asistent pedagoga – rodiče (rizika, co je naopak funkční)
- komunikace s rodiči, poradenský rozhovor
- zjišťování a vyhodnocování zpětné vazby od žáků i rodičů

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

ředitelům škol a školských zařízení, výchovným poradcům, metodikům prevence a speciálním pedagogům

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód15-D3-A51
AkreditaceMSMT-32541/2020-2-864
LektorMgr. Miroslav Vosmik
Cena1 500 Kč
Termín konání 18.04.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy