Školní zralost aneb Jak vypadá dítě připravené jít do školy

Školní zralost aneb Jak vypadá dítě připravené jít do školy

Seminář seznámí pedagogické pracovníky mateřských škol a 1. tříd ZŠ s tím, jak vypadá dítě zralé a připravené na školu. Nabízí praktické tipy, jak…

Nelze se již přihlásit

Seminář seznámí pedagogické pracovníky mateřských škol a 1. tříd ZŠ s tím, jak vypadá dítě zralé a připravené na školu. Nabízí praktické tipy, jak jednotlivé oblasti školní zralosti u dětí rozvíjet, jak je k činnosti vhodně motivovat a také jaké jsou důsledky a konkrétní projevy toho, když dítě nastupuje do školy nepřipravené. Zabývá se také otázkou, jak přizvat ke spolupráci na rozvoji školní zralosti rodiče a zohledňuje i individuální odlišnosti dětí. Účastníci si budou moci vyzkoušet jednoduché pomůcky pro rozvoj školní zralosti, které lektorka využívá ve své soukromé psychologické praxi.
Obsah – témata:
-úvod, očekávání a dosavadní zkušenosti účastníků
-pojem školní zralost a školní připravenost – vysvětlení pojmu, vývoj školní zralosti, spolupůsobení procesu učení a zrání a propojení jednotlivých oblastí školní zralosti
-hrubá motorika, jemná motorika
-grafomotorika
-řeč a vyjadřovací schopnosti
-zrakové vnímání, sluchové vnímání
-předčíselné představy a počítání
-sociální a pracovní zralost
-legislativa OŠD, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, spolupráce s rodiči
-diskuse (očekávání a dotazy), závěr

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód02-D4-A61
LektorMgr. Ludmila Sotáková
Cena1 500 Kč
Termín konání 12.12.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy