Hrajeme si a hýbeme se v MŠ a 1 st. ZŠ

Hrajeme si a hýbeme se v MŠ a 1 st. ZŠ

Seminář je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností např. lokomočních, manipulačních. Účastníci se aktivně zapojí do nácviku pohybových…

Nelze se již přihlásit

Seminář je zaměřen na rozvoj pohybových schopností a dovedností např. lokomočních, manipulačních. Účastníci se aktivně zapojí do nácviku pohybových her a činností, které jsou v praxi ověřeny a lze je zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole a do vzdělávání na prvním stupni základní školy. Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole je seminář situovaný do prostředí školní třídy či herny mateřské školy a hry nejsou náročné na prostor. Seminář pohybové hry do školní třídy je primárně zaměřen na lokomoční a manipulační hry. Cílem je seznámit účastníky s oblastmi rozvoje dítěte za pomoci pohybových her a činností. Těmito aktivitami primárně rozvíjíme pohybové schopnosti (rychlost, obratnost, vytrvalost a v omezené míře také sílu v aktivitách kde je tah nebo tlak) a pohybových dovedností (lokomoční, nelokomoční a manipulační). Oblasti rozvoje se také zaměřují na obecný rozvoj v oblasti fyzické a psychické zdatnosti či kognitivních funkcí.
Obsah – témata:
- teoretická východiska pohybových her a činností v předškolním a mladším školním věku
- hry a činnosti na rozvoj lokomočních dovedností a schopností (rychlosti a vytrvalosti)
- hry a činnosti na rozvoj manipulačních dovedností aktivity
- hry a činnosti na rozvoj nelokomočních dovedností
- aktivní zapojení všech účastníků do nácviku her a pohybových aktivit
- zhodnocení, reflexe činností + relaxační hra

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, vychovatelům ŠD, školních klubů, pedagogům volného času

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód02-G5-P61
AkreditaceMSMT-8899/2023-4-463
LektorMgr. et Bc. Michael Novotný
Cena1 600 Kč
Termín konání 08.12.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Příbram VII, Třída Osvobození 387

Rychlé odkazy