Náměty pro badatelsky orientovanou výuku / fyzika, chemie, zeměpis

Náměty pro badatelsky orientovanou výuku / fyzika, chemie, zeměpis

Praktický seminář s workshopem představí možnosti přístupu k bádání ve fyzice, chemii a zeměpisu a přiblíží náměty na badatelsky orientované úlohy a…

Nelze se již přihlásit

Praktický seminář s workshopem představí možnosti přístupu k bádání ve fyzice, chemii a zeměpisu a přiblíží náměty na badatelsky orientované úlohy a experimenty z fyziky, chemie a zeměpisu.
Cílem semináře je ukázat, že tato forma výuky je zajímavá a přínosná, a to zejména s ohledem na nácvik dovedností (pozorování, simulace nebo hledání informací z různých zdrojů), které pomáhají žákům rozvíjet jejich vědecké myšlení, tedy způsoby, jak žáci při bádání přemýšlejí.
Obsah - témata:
- inspirace pro badatelsky orientovanou výuku, jednotlivé kroky badatelského postupu, příprava a plánování
- kladení otázek, formulace hypotézy, postupný nácvik badatelských dovedností, zásobník metod
- kde a jak hledat náměty na badatelsky orientovanou výuku
- problémové otázky řešené postupy s využitím badatelsky orientovaného vyučování
- průběh badatelského řešení a experimentální úlohy a řešení
- porovnání experimentálních důkazů s hypotézou, vyhodnocení, shrnutí závěrů
- příklady žákovských výstupů, badatelský deník
- zdroje námětů
- závěrečné shrnutí a zpětná vazba

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a odp. roč. G

Délka

4 hod.

Poznámka:

Kód09-01-A61
LektorMgr. Václav Fiala
Cena1 000 Kč
Termín konání 11.12.2023 13:00 - 16:15
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy