Kreativní kaligrafie – tvořivé psaní

Kreativní kaligrafie – tvořivé psaní

Seminář je zaměřen na rozvoj výtvarných, dekoračních a grafomotorických dovedností u žáků. Psaní je jednou z nejdůležitějších získaných dovedností…

Nelze se již přihlásit

Seminář je zaměřen na rozvoj výtvarných, dekoračních a grafomotorických dovedností u žáků. Psaní je jednou z nejdůležitějších získaných dovedností člověka, která nás provází po celý náš život. Kaligrafie nám nabízí cestu, jak pomocí krásného písma tuto dovednost obnovovat a zušlechťovat, jak se pozastavit v uměleckém a tvůrčím procesu u sebe a vytvářet vlastní originální texty, obrazy, přání. Umělecká cvičení pomáhají v rozvoji schopnosti koncentrace a v práci na vnitřním zklidnění.
Obsah – témata:
- historie písma a prvních abeced v kulturách lidstva
- vývoj prvních psacích nástrojů a způsob jejich používání s ukázkami
- papír a jeho předchůdci
- dochované historicky nejvýznamnější texty písma
- ukázka abeced a jejich chronologický vývoj v evropském kontextu
- ukázka a nácvik základních tahů a serif, písmen vybrané abecedy na různé druhy papíru s různými psacími nástroji
- tvorba podkladů pro další dekorace a výrobky
- nácvik psaní prvních slov a textů, propojení výtvarných a grafomotorických dovedností
- tvorba vlastních kompozic a barevných podkladů
- kompletace a tvorba výrobků /obrazů s vlastními texty napsanými vlastnoručně v procvičované abecedě, obálek, přání, knih, obalů, závěsných dekorací, skládanek
- závěrečná diskuze

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

učitelům výtvarné výchovy na ZŠ a SŠ, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času a učitelům – vedoucím školních kroužků.

Délka

8 hod.

Poznámka:

V ceně kurzu je zahrnuta částka na zakoupení pomůcek.

Kód10-69-E61
AkreditaceMSMT-8899/2023-4-463
LektorIng. Jindřiška Kocvárová
Cena1 800 Kč
Termín konání 08.12.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Beroun, Talichova 824

Rychlé odkazy