Použití iPadu ve výtvarné výchově

Použití iPadu ve výtvarné výchově

Workshop se zaměří na kreativní využití iPadu. Bude se jednat o digitální kresbu, malbu a animaci v aplikaci Procreate v rozsahu šesti hodin. Nelze se již přihlásit

Workshop se zaměří na kreativní využití iPadu. Bude se jednat o digitální kresbu, malbu a animaci v aplikaci Procreate v rozsahu šesti hodin.
Budeme se zabývat i následným zpracováním a zmíníme i další možnosti výtvarné práce v iPadu.
Obsah – témata:
- Seznámení s využitím iPadu v hodinách výtvarné výchovy a představení aplikací, které by nám v tom
mohly pomoci formou prezentace.
- Digitální kresba a malba. Prostředí Procreate a práce v něm.
- Vytvoření vlastního obrazu v Procreate, praktické vyzkoušení získaných teoretických znalostí.
- Základy animace. Fázování, kolorování a tvorba animované GIF pohlednice. Jako pozadí využijeme obraz,
který jsme vytvořili v předešlé části.
- Prostor pro dotazy a dialog

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

učitelům VV, IT na 1 a 2. stupni ZŠ, SŠ. ZUŠ a pro pedagogy volného času

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód10-77-A61
AkreditaceMSMT-21966/2022-3-823
LektorJaroslav Soumar
Cena1 500 Kč
Termín konání 30.11.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy