Wellbeing ve vzdělávání

Wellbeing ve vzdělávání

Seminář je určen všem pedagogům, kteří se chtějí lépe a přesněji zorientovat v oblasti wellbeingu. Pedagogové se seznámí s různými druhy podpor,…

Nelze se již přihlásit

Seminář je určen všem pedagogům, kteří se chtějí lépe a přesněji zorientovat v oblasti wellbeingu. Pedagogové se seznámí s různými druhy podpor, které mohou vytvořit celek a působit jako komplexní podpora pedagogů a žáků s cílem vytvoření pozitivního přístupu ke vzdělávání.

Obsah – témata:
Wellbeing zaměřený na pedagogy
- vymezení pojmu wellbeing a jeho obsahová část jako systém profesní podpory pedagogů
- podpora zvládání zátěže při pedagogické činnosti - zdroje zátěže a její příčiny v profesi pedagoga, práce se zátěží
- podpora zvládání konfliktních a stresových situací – ukázka modelových situací a nácvik zvládnutí situací
- duševní hygiena – zásady duševní hygieny, oblasti duševní hygieny, možnosti duševní hygieny a jejich využití
- wellbeing jako prevence syndromu vyhoření pedagogů, využití asertivní komunikace, time-managementu, supervizí, mentoringu a koučinku
- vybrané relaxační techniky
Wellbeing zaměřený na žáky
- příčiny duševní nepohody žáků
- projevy stresu u žáků a jak s ním pracovat
- podpora duševního zdraví a pohody žáků – osvětová činnost zvyšující povědomí žáků o problematice duševního zdraví a vliv stavu duševního zdraví žáka na jeho život
- podpora psychických, kognitivních i sociálních potřeb – sebepoznání, přemýšlení, rozhodování, péče o vztahy s rodiči, se spolužáky, učiteli
- podpora žáků v rámci školy a možnosti podpory pedagogů, výchovných poradců, kariérových poradců, metodiků prevence a školních psychologů

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ

Délka

8 hod.

Poznámka:

Kód15-D7-A61
LektorPhDr. Mgr. et Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Cena1 500 Kč
Termín konání 07.12.2023 09:00 - 16:00
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy