Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí

Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních problémech účetnictví veřejného sektoru - obcí a jimi zřizovaných…

Nelze se již přihlásit

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních problémech účetnictví veřejného sektoru - obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, především se zaměřením na nejčastěji zjišťované chyby v této oblasti.
Výběr z obsahu kurzu:
I. Úvod do problematiky, aktuální vývoj legislativy
Vývoj legislativy v návaznosti na aktuální právní úpravu s dopady jednotlivých ustanovení do praxe.
II. Nejčastější chyby v rozpočtu a rozpočtovém procesu, v účetnictví a v hospodaření s majetkem ÚSC
Nejčastější chyby související s aktuálními legislativními změnami, vztah zákona o účetnictví k ostatním právním předpisům a s tím související chybovost. Nejčastější chyby v účetnictví (dotace, majetek, odpisy, časové rozlišení), chyby v oblasti majetku (pořízení, likvidace, prodej, pronájem, pacht), časté chyby v inventarizaci a chyby v přiznání DPH a v kontrolním hlášení.
Chybovost ÚSC v aplikaci:
- vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
- zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
- českých účetních standardů, které jsou nedílnou součástí právních předpisů v oblasti účetnictví.
III. Nastavení vnitřního kontrolního systému úřadu
Zpracování, správnost a praktičnost vnitřních předpisů souvisejících s účtováním a rozpočty. Praktická ukázka některých účetních případů. Komunikace mezi zaměstnanci jako důležitý aspekt správného účtování. Komunikace s finančním úřadem.
IV. Řešení praktických příkladů, diskuse

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-595/2017

Kód04-05-A71
AkreditaceAK/PV-595/2017
LektorIng. Daniela Tymlová Kozová
Cena1 100 Kč
Termín konání 30.05.2024 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy