Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem

Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem

Vzdělávací program je věnován praktickému výkladu aktuálního znění zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a podrobně se…

Nelze se již přihlásit

Vzdělávací program je věnován praktickému výkladu aktuálního znění zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a podrobně se věnuje procesu výběru nových zaměstnanců úřadu od přípravy výběrového řízení a veřejné výzvy, zpracování obsahu oznámení o vyhlášení výběrového řízení, stanovení požadavků na pracovní místo, určení kritérií pro posouzení splnění požadavků, stanovení výběrové komise, po posouzení uchazečů a vypracování písemné zprávy o výběru. Výklad je doplněn o poznatky z praxe a uvádění modelových situací.

Výběr z obsahu kurzu:
I. Právní úprava pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků, vymezení základních pojmů – legislativní úprava podle zákona o úřednících územních samosprávných celků a podle zákoníku práce. Vymezení základních pojmů předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka, pro jmenování vedoucího úřadu, další předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka a vedoucího úřadu.
II. Veřejná výzva a výběrové řízení - obsah veřejné výzvy, její vyvěšení, náležitosti přihlášky, zpracování zprávy o posouzení a hodnocení zájemců.
Kdy je podmínkou vyhlášení výběrové řízení, kdo a jak jej vyhlašuje, obsah oznámení. Úloha vedoucích zaměstnanců ve výběrovém řízení. Co lze učinit na pomoc uchazečům (např. zveřejnění formuláře přihlášky). Způsob podání přihlášek a dalších písemných materiálů. Obsazování pracovních míst bez výběrového řízení.
III. Příprava výběrového řízení - identifikace volného pracovního místa, jeho popis a náplň práce. Stanovení požadavků na pracovní místo, určení kritérií pro posouzení splnění požadavků, zvolení vhodných metod výběrového řízení, testování pracovní způsobilosti, diagnostika externí firmy.
IV. Postup při výběrovém řízení, výběrová komise a její činnost - jmenování členů výběrové komise, jednání výběrové komise, rovné zacházení a zamezení všech forem diskriminace, vypracování písemné zprávy o posouzení uchazečů, rozhodnutí o uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce.

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Kurz je určen úředníkům ÚSC, kteří mají na starost přípravu a realizaci výběrových řízení dle zákona o úřednících.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-664/2017

Kód08-03-A71
AkreditaceAK/PV-664/2017
LektorMgr. Drahomíra Komedová MPA
Cena1 100 Kč
Termín konání 28.05.2024 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy