Vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, možnosti regulace, proces tvorby - prezenční forma

Vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, možnosti regulace, proces tvorby - prezenční forma

Obsah vzdělávacího programu se zaměřuje na právní úpravu a postup tvorby obecně závazných vyhlášek, na možnosti a konkrétní příklady regulace, co…

Nelze se již přihlásit

Obsah vzdělávacího programu se zaměřuje na právní úpravu a postup tvorby obecně závazných vyhlášek, na možnosti a konkrétní příklady regulace, co naopak regulovat nelze, na časté chyby obcí, kterých se dopouštějí při tvorbě vyhlášek včetně praktických příkladů a nálezů Ústavního soudu.

Rámcový obsah kurzu:
I. Legislativní ukotvení a navazující právní předpisy, aktuální změny
Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, nálezy Ústavního soudu.

II. Možnosti regulace obecně závaznou vyhláškou
Zabezpečení veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku.
Pořádání, sportovních a kulturních akcí pro veřejnost.
Udržování čistoty na veřejných prostranství.
Ochrana životního prostředí a jiné.
Konkrétní příklady regulace, co naopak regulovat nelze.

III. Proces tvorby obecně závazné vyhlášky
Úprava záležitostí místního významu, nepřekrývání se zákonnou regulací, zásada rovného přístupu, princip proporcionality, vymahatelnost splnění povinností stanovených vyhláškou, předvídatelnost trestnosti jednání a právních důsledků, vynutitelnost povinnosti.
Výjimky z regulace upravené obecně závaznou vyhláškou, schválení, vyhlášení a evidence obecně závazné vyhlášky, dozor nad vydáváním a obsahem vyhlášky.

IV. Shrnutí, otázky a odpovědi, zpětná vazba

Informace ke kurzu

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou úředníci územních samosprávných celků, kteří mají na starost přípravu a vydávání obecně závazných vyhlášek.

Délka

6 hod.

Poznámka:

Akreditace MV: AK/PV-718/2021

Kód16-21-A71
AkreditaceAK/PV-718/2021
LektorMgr. Slávka Kopačková
Cena1 100 Kč
Termín konání 23.05.2024 09:00 - 14:15
Místo konání Praha, Sportovní 846/22

Rychlé odkazy